Registracija į mokymus

Šiuo metu akademijos kursas nenumatytas, prašome apsilankyti vėliau.

 

NT Brokerių akademijos mokymų programa

Sertifikuotas brokeris
1 diena

9.30–11.00

Nekilnojamasis turtas ir NT rinkos pagrindai. NT rinka yra pakankamai plati sąvoka, nes funkcionuoja būdama ne vien funkcine prasme, t.y. nėra tik būstu ar komercinio vieneto objektu, bet aprėpia fizinius, teisinius, ekonominius bei socialinius aspektus. NT rinkoje vykstantys procesai plačiai siejami su rinkoje egzistuojančiais ekonominiais reiškiniais, o pati rinka funkcionuoja joje dalyvaujančių subjektų, t.y. rinkos dalyvių, pagalba. Todėl bendras rinkos funkcionavimo supratimas yra svarbus aspektas, norint plačiai žvelgti į skirtingus rinkoje egzistuojančius reiškinius.

dr.Viktorija Cohen
Vilniaus Universiteto docentė

11.00–11.15 Kavos/arbatos pertrauka
11.15–12.45

Nekilnojamasis turtas ir NT rinkos pagrindai. Nekilnojamojo turto brokerio pagrindinė funkcija rinkoje yra atlikti trečiųjų asmenų vaidmenį, kurios užduotis – teikti rinkai (suvesti pirkėjus / pardavėjus ar nuomotojus / nuomininkus) reikalingas paslaugas ir tuo pačiu prisidėti prie rinkos apyvartos, tačiau brokerio svarba yra gilesnė ir turi remtis sąžiningu bendradarbiavimu, etikos kodeksu bei atitikti paslaugų teikimo kokybę.

dr.Viktorija Cohen
Vilniaus Universiteto docentė

12.45–13.30 Pietų pertrauka
13.30–15.00

NT pirkimo – pardavimo proceso aspektai. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo procesas susideda iš kelių etapų, kurie turi būti atlikti, norint tinkamai atlikti nuosavybės teisės įregistravimą. Šis procesas susideda iš tam tikrų teisinių veiksnių (sutarčių sudarymo, notaro patvirtinimo, dokumentų registravimo viešajame registre), tačiau bendrąja prasme šis procesas įtraukia platesnį etapų spektrą, į kuriuos įeina teisiniai, notariniai, finansiniai, mokestiniai bei kt. su procesu susiję aspektai, kurių galutiniame rezultate yra perduodamos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą. Brokerio užduotis – būti gerai susipažinus su visais etapais.

Algirdas Radušys
Radušys ir partneriai, vadovaujantis teisininkas

Algirdas Radušys

Netgi vienas žodis gali pakeisti esmę.

https://www.youtube.com/watch?v=Mx3mK6fCodg

15.00-15.15 Kavos/arbatos pertrauka
15.15–16.45

NT pirkimo – pardavimo proceso aspektai. Žemės bei žemės ūkio paskirties pardavimo ypatumai. Kiti NT teisiniai aspektai.

Algirdas Radušys
Radušys ir partneriai, vadovaujantis teisininkas

Algirdas Radušys

Netgi vienas žodis gali pakeisti esmę.

 

2 diena

9.30–11.00 Nekilnojamojo turto rinka. NT rinkos savoka,rinkos dalyviai, rinką reguliuojančios institucijos ir kt.dr.Viktorija Cohen
Vilniaus Universiteto docentė
11.00–11.15 Kavos/arbatos pertrauka
11.15–12.45

Nekilnojamojo turto rinka. NT rinkos savoka,rinkos dalyviai, rinką reguliuojančios institucijos ir kt.

dr.Viktorija Cohen
Vilniaus Universiteto docentė

12.45–13.30 Pietų pertrauka
13.30–15.00

Brokeris, kaip svarbus NT rinkos dalyvis. Brokerio svarba ir funkcijos, brokerio ir kliento santykiai. Brokerio etikos kodeksas.

Viktoras Račkovskis
LNTAA Etikos komisijos pirmininkas

Viktoras Račkovskis
15.00-15.15 Kavos/arbatos pertrauka
15.15-16.45 Tarpininkavimo derybos. Harvardo metodo taikymas tarpininkavimo derybose.
Kaip išgauti ir suderinti aviejų šalių interesus.
Kaip derybose rasti abiems pusėms naudingą sprendimą.Darius Rupšlaukis DerybosLT
Derybų ir pardavimų profesionalas, prekinio ženklo DerybosLT įkūrėjas.
Darius Rupšlaukis

 

3 diena

9.30–11.00

Notaro dalyvavimas NT pirkimo – pardavimo procese. NT objekto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir patvirtinimas. NT įkeitimo bankui procesas. Kiti notaro aspektai.

Algirdas Radušys
Radušys ir partneriai, vadovaujantis teisininkas

Algirdas Radušys

11.00–11.15 Kavos/arbatos pertrauka
11.15–12.45

NT nuomos aspektai. Teisinis nuomos pagrindas – nuomos sutartis. Žemės nuoma.

Algirdas Radušys
Radušys ir partneriai, vadovaujantis teisininkas

Algirdas Radušys

12.45–13.30 Pietų pertrauka
13.30–15.00

Kreditavimo aspektai NT pirkimo – pardavimo procese. Busto paskola Lietuvos komerciniuose bankuose. Būsto paskolos kainodara.

Eglė Sidorova
Luminor privačių klientų departamento Vilniaus regiono grupės vadovė

15.00-15.15 Kavos/arbatos pertrauka
15.15-16.45

NT mokestiniai aspektai. NT turto mokesti ir jo taikymas. Žemės mokestis ir jo taikymas. Gyventojų pajamų mokestis

Dmitrij Dolgin
Law Partner teisininkas

4 diena

15.00–15.15Kavos/arbatos pertrauka

9.30–11.00

Techniniai NT aspektai. Egzistuoja tam tikri teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai: įstatymai (Statybos įstatymas, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas, Teritorijų planavimo įstatymas, LR žemės įstatymas), Vyriausybės nutarimai bei aplinkos ministro įsakymai. Šioje dalyje aptariami pagrindiniai techniniai NT aspektai, kurių pagrindus NT brokeris privalo išmanyti.

Maksimas Zacharovas
Atestuotas architektas, projektų vadovas

Maksimas Zacharovas

11.00–11.15 Kavos/arbatos pertrauka
11.15–12.45

Specifiniai techniniai NT aspektai. Detaliojo plano turinys. Pastatų fasado apšiltinimas. Daugiabučių namų šildymo sistemos. Kadastriniai ir geodeziniai matavimai. Pateikiami detaliųjų planų pavyzdžiai, jų reglamentų taikymas tolimesniam sklypų vystymui. Supažindinama su pastatų fasadų apšiltinimo ir pastatų šildymo sistemomis. Aptariami kadastrinių ir geodezinių matavimų aspektai bei kiti svarbūs techniniai apibrėžimai (projektiniai pasiūlymai, techninis ar techninis darbo projektas, darbo projektas, žemės servitutas, pastatas ar statinys ir kt.).

Maksimas Zacharovas
Atestuotas architektas, projektų vadovas

Maksimas Zacharovas

12.45–13.30 Pietų pertrauka
13.30–15.00

NT vertinimo aspektai. Nekilnojamojo turto rinkoje turtas turi tam tikrą vertę, kuri yra pagrindas nustatant objektų kainas. Nors šią vertę, pagal griežtai reglamentuotą įstatyminę bazę, nustato licencijuoti turto vertinimo specialistai, brokeriai, norint teikti kvalifikuotas tarpininkavimo paslaugas jie privalo suvokti pagrindinius NT vertinimo aspektus.

Viktoras Račkovskis
LNTAA Etikos komisijos pirmininkas

Viktoras Račkovskis
15.15-16.45 Egzaminas.

 

LNTAA NT brokerių akademijos partneriai: