2022 m. lapkričio 18 d. įvykusios konferencijos medžiaga

2021 m. gruodžio 3 d. įvykusios konferencijos medžiaga

2021 m. sausio 14-15 d. įvykusios konferencijos medžiaga

2019 m. lapkričio 8 d. įvykusios konferencijos medžiaga

2018 m. lapkričio 14 d. įvykusios konferencijos medžiaga

2017 m. lapkričio 15 d. įvykusios konferencijos medžiaga

2016 m. lapkričio 23 d. įvykusios konferencijos medžiaga

2015 m. lapkričio 18 d. įvykusios konferencijos medžiaga

2014 m. lapkričio 20 d. įvykusios konferencijos medžiaga

2013 m. lapkričio 12 d. įvykusios konferencijos prezentacijos