LNTAA buvo įsteigta 2007m. siekiant suvienyti Lietuvos NT agentūras bendram tikslui – siekti palankesnių sąlygų sukūrimo nekilnojamojo turto veiklos vystymui, sudaryti prevenciją nelegaliai prekybai nekilnojamuoju turtu.

Vizija

Tikimės, kad Asociacija taps kompetentinga, stipri NT bendroves vienijanti organizacija, veikianti išvien bendrų, visus narius vienijančių tikslų siekimui.

Tikslai

NT bendrovių tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas tiriant, analizuojant ir sprendžiant aktualius nekilnojamojo turto agentūrų klausimus.
NT brokerio, turto vertintojo profesijos įvaizdžio visuomenėje formavimas. NT bendrovės – patikimo partnerio – įvaizdžio visuomenėje stiprinimas.
Bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis mokymo programų, atestavimo, licencijavimo klausimų sprendime, keliant NT bendrovių veiklos kokybę, bendros verslo etikos, jos vertinimo sistemos įgyvendinimas.
Partnerystės ryšių plėtra, siekiant narystės tarptautinėse asocijuotose struktūrose užtikrinant informacijos, investicinių srautų kaitą bei sėkmingų tarptautinių modelių įgyvendinimo Lietuvoje galimybes.

Narystė

Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys, užsiimantys arba ketinantys užsiimti tarpininkavimu perkant, parduodant, vertinant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą, pritariantys asociacijos veiklai ir tikslams.

Finansinės narystės sąlygos:

Mėnesinis nario mokestis
 • Įmonėms iki 5 brokerių – 30 €/mėn
 • Įmonėms iki 15 brokerių – 55 €/mėn
 • Įmonėms virš 15 brokerių – 95 €/mėn
  (mokamas už ketvirtį)

Kodėl verta tapti asociacijos nariu

 • Dalyvavimas aktualių NT klausimų sprendimo procese.
 • NT bendrovių tarpusavio bendradarbiavimas, informacijos apie įvykdytus sąndorius pasikeitimas, konsultacinė pagalba asociacijos nariams.
 • Bendros duomenų bazės, verslo etikos, jos vertinimo sistemos kūrimas ir įgyvendinimas.
 • Atestavimas ir licencijavimas – patikimo, tvirto NT brokerio profesijos įvaizdžio visuomenėje formavimas bei pranašumo šioje srityje lyginant su kitomis NT bendrovėmis įgijimas.
 • Bendro tikslo – sustabdyti nelegalią prekybą nekilnojamuoju turtu, užtikrinant klientų saugumą, įgyvendinimas.
 • Partnerystės ryšių, narystės tarptautinėse asocijuotose struktūrose teikiami privalumai – informacija, investiciniai srautai, galimybė pasinaudoti sėkmingų tarptautinių modelių įgyvendinimo praktika.