1,2 proc. jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Jums nieko nekainuoja, tačiau mums jis reiškia labai daug!

Kasmet net ~20 mln. Eur 1,2 proc. GPM paramos lieka nepaskirstyta. Vos per 2 minutes internetu užpildykite paramos formą ir prisidėkite prie NT brokerių veiklos įstatyminės aplinkos tobulinimo, prie kovos su skelbimų portalų monopoliu bei prie daugelio kitų mums visiems svarbių problemų sprendimo.

Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) prašymą skirti paramą užpildysite lengvai ir greitai, naudodamiesi naujuoju paramos vedliu užtruksite vos kelias minutes. Gavėjo paieškos langelyje įrašykite Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos identifikacinį numerį – 300661620.

KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ E. BŪDU?

1. Prisijunkite prie EDS adresu: https://deklaravimas.vmi.lt

2. Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e.bankininkystę, su el.parašu ar su VMI priemonėmis.

3. Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše:

4. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną:

5. Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas.
I. Jei parama už 2023m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Toliau žiūrėti 6 punktą.
II. Jei paramą už 2023m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis. Toliau žiūrėkite 7 punktą.

6. Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą arba įmonės kodą ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį. Suvedę duomenis spauskite „Tęsti“

7. Jei paramos skyrimas galioja pagal anksčiau teiktą prašymą, prašymo tvarkymo lange galite pridėti daugiau gavėjų – spausti „Pridėti naują įrašą“ ir toliau atlikti veiksmus, kurie aprašyti 6 žingsnyje. Taip pat galite koreguoti jau pateiktus duomenis:

  • Redaguoti konkrečiam gavėjui nurodytą informaciją.
  • Kopijuoti jrašą (atsiras dar vienas toks pats įrašas).
  • Ištrinti įrašą.

Jei daugiau gavėjų pridėti nenorite/baigėte redagavimą, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Taip, teisingi“.

8. Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“.

9. Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“.
Pasirinkus „Pateikti vėliau“ EDS suformuotas prašymo ruošinys bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.


PARAMA UŽ 2023 M. MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ BUS PERVESTA, JEI:

  • Prašymą pateikėte iki numatytos datos – 2024 m. gegužės 2d.;
  • Privalėjote ir laiku pateikėte Pajamų mokesčio deklaraciją (terminas 2024m. gegužės 2d.);
  • 2024m. gegužės 1d. ir pajamų mokesčio pervedimo dieną paramos gavėjas turi paramos gavėjo statusą;
  • 2024m. gegužės 1d. ir pajamų mokesčio pervedimo dieną paramos gavėjas neturi pertvarkomo ar likviduojamo vieneto statuso.

REIKIA PAGALBOS TEIKIANT PRAŠYMĄ?
Skambinkite 1882 / +370 5 260 5060 arba aptarnavimo telefonu 8 5 21 91 777.
Aktualią informaciją apie pajamų dalies skyrimą paramai rasite www.vmi.lt