Lietuvos pramoninkų konfederacija (LPK) – didžiausia ir įtakingiausia verslo organizacija Lietuvoje, matoma ir girdima valdžios institucijose bei visuomenėje, vienijanti apie 60 tam tikrų šakų asociacijų ir beveik 30 neasocijuotų narių. Tai milžiniška organizacija, kuri profesionaliai ir aktyviai atstovauja savo narių interesus ir kurios atstovai yra girdimi valdžios institucijose, turi patariamąjį balsą svarstant įstatymus, matomi visuomenėje, todėl jų nešama žinutė gali turėti daugiau svorio. Nuo šiol LNTAA tampa šios Konfederacijos dalimi ir aktyviai veikdama sieks gerinti NT paslaugas teikiančiųjų verslo sąlygas.

Pagrindiniai Asociacijos tikslai – ir toliau kelti ir skaidrinti NT brokerio profesijos prestižą, siekti veiklos reglamentavimo, inicijuoti mums rūpimų mokestinių klausimų svarstymą darbo komitetuose su valdžios atstovais ir būti aktyviems juos įgyvendinant.