Asociacija ragina nedidinti mokesčių

Mes, Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacija, kartu su kitomis 53 asociacijomis, nepritariame įstatymų projektams, susijusiems su mokestinės naštos didinimu, uždirbantiems privačios iniciatyvos pagrindu ir raginame LR Seimo frakcijas ir komitetus nepritarti šiems Projektams.

Nepritariame siūlomam mokesčių didinimui, nes:

  • Didesnis pajamų apmokestinimas palies praktiškai visus asmenis, kurie didžiąją dalį savo pajamų uždirba privačios iniciatyvos pagrindu.
  • Tokie pakeitimai, kaip pvz. nedarbo socialinio draudimo taikymas individualiai dirbantiems, yra inspiruoti ydingo požiūrio, kad individuali veikla yra alternatyvi darbo santykių forma, o ne forma užsiimti profesine ar komercine veikla.
  • Didėjantis pajamų iš individualios veiklos apmokestinimas didins paskatas vengti pajamų deklaravimo ir taip skatins šešėlio didėjimą, tuo tarpu mokestinė našta didės būtent sąžiningiems pajamas deklaruojantiems mokesčių mokėtojams.

Manome, kad mokesčių didinimas gali lemti šešėlinės ekonomikos augimą, aukščiausią pridėtinę vertę kuriančių asmenų „išsirezidavimą“ ir mažesnį pridėtinės vertės sukūrimą Lietuvoje. Dėl šių priežasčių raginame atmesti GPMĮ, VSDĮ ir NSDĮ projektus.

Kreipimosi dėl mokesčių didinimo tekstas (pdf)