1. Kas yra LNTAA etikos komisija?
Etikos komisija yra LNTAA įstatų, skaidrios veiklos deklaracijos bei etikos kodekso aiškinimo, jų vykdymo priežiūros, konfliktų/ginčų tarp LNTAA narių ir kitų asmenų ar institucijų sprendimo organas. Ją sudaro 7 nepriekaištingos reputacijos, kompetetingi asmenys, puikiai išmanantys asociacijos įstatus, etikos kodeksą bei skaidrios veiklos deklaraciją. Besiremdami šiais dokumentais, nagrinėja ginčus, kilusius tarp asociacijai priklausančių agentūrų ir/ar jas atstovaujančių brokerių.
Etikos komisija savo darbu padeda išlaikyti agentūroms bendrą ir vienijančią vertybių sistemą, aukštą paslaugų teikimo kartelę. Taip pat padeda formuoti NT brokerio profesijos skaidrius ir visuomenės normoms priimtinus standartus.

2. Kas dažniausiai kreipiasi į LNTAA etikos komisiją?
Dažniausiai etikos komisija nagrinėja ginčus, kilusius tarp LNTAA narių ir LNTAA narius atstovaujančių brokerių.

LNTAA etikos komisija visuomet skatina pirmiausia spręsti kilusį ginčą savarankiškai ir tik neradus geranoriško tarpusavio sprendimo, skundą teikti etikos komisijai el. paštu etika@lntaa.lt, su situacijos paaiškinimais bei įrodymais, tuo pačiu prašyti tarpininkauti jį sprendžiant ar įvertinti etikos kodekso aspektu.

3. Ką turėčiau daryti, jei nukentėjau arba susidūriau su neetiškai besielgiančiu NT brokeriu?
Į etikos komisiją gali kreiptis klientai, kurie naudojosi NT brokerių paslaugomis ir turi nusiskundimų dėl NT brokerio darbo arba mano kad NT brokeris teikdamas paslaugas nesilaikė profesinių etikos reikalavimų ir rekomendacijų, visuomenei priimtinų gero elgesio normų.

4. Kokiu būdu galėčiau kreiptis į LNTAA etikos komisiją?
Norėdami kreiptis į LNTAA etikos komisiją, pateikite laisvos formos skundą su detaliu situacijos aprašymu bei turimais įrodymais arba užpildykite parengtą formą ir siųskite el. paštu etika@lntaa.lt.

5. Kokių skundų LNTAA etikos komisija nenagrinėja?
LNTAA etikos komisija prižiūri, kaip yra laikomasi LNTAA etikos kodekso, skaidrios veiklos deklaracijos, asociacijos įstatų, teikiant NT tarpininkavimo paslaugas. Formuoja gerąją praktiką, tam, kad visuomenės ir kolegų tarpe LNTAA įgytų etiškos, profesionalios, didžiausią patirtį turinčios NT tarpininkų agentūras vienijančios asociacijos reputaciją.

LNTAA etikos komisija nenagrinėja NT brokerių (ar NT agentūrų), jų klientų sutartinių įsipareigojimų bei finansinių klausimų, tuo pačiu negali jų įtakoti.

6. Ar gavusi skundą LNTAA etikos komisija gali priimti vienašališką sprendimą?
Nagrinėdama skundą etikos komisija ginčo šalis vertina lygiateisiškai, siekia išklausyti abiejų ginčo šalių argumentus, įvertina pažeidimo pobūdį, aplinkybes, gautus duomenis ir priima nešališką sprendimą.

Vienašališkas sprendimas priimamas tik tokiu atveju, jei kita ginčo šalis atsisako bendradarbiauti su etikos komisija, neteikia prašomos informacijos ir duomenų.

7. Kiek laiko nagrinėjamas pateiktas skundas LNTAA etikos komisijai?
Atsakingam skundo išaiškinimui svarbu pateiktos informacijos detalumas, informacijos tikslinimas, papildomų klausimų pateikimas visoms skundo šalims bei jų atsakymų analizavimas.

Skundo nagrinėjamas gali užtrukti iki 20 dienų.

8. Kaip renkama LNTAA etikos komisija?
LNTAA etikos komisiją sudaro 7 nariai, renkami visuotiniame LNTAA narių susirinkime balsuojant, kadencija trunka 3 metus. LNTAA etikos komisija renkama tik iš LNTAA narių, ir joje gali būti tik vienas nario atstovas.